e-commerce dla systemu RAKSSQL
Demo on-line
RAKSSQL e-commerce pudełko góra
RAKSSQL e-commerce pudełko2.4.121

Numer asc Etykieta Typ
EC-101
Skalowanie wielkości czcionki
Zmiana wielkości czcionki przy prezentacji towaru. Zmniejszanie lub zwiększanie odbywa się przez ikony odwzorowujące wielkość czcionki na witrynie – [ A ] +.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-102
Dostosowanie e-commerce do RAKSSQL 2008.2.2.644
Dostosowanie e-commerce do nowe wersji RAKSSQL 2008.2.2.664. Aktualizacja aplikacji do zmian wprowadzonych w RAKSSQL.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-103
Domyślny sposób zapłaty kontrahenta.
Usprawniono pobieranie domyślnego sposobu zapłaty z kartoteki kontrahenta. Jeżeli w RAKSSQL zostanie wybrany sposób zapłaty dla kontrahenta, wówczas w e-commerce będzie on podpowiadany jako domyślny sposób płatności przy finalizacji zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-104
Ostatnia nieudana próba logowania do konta
W przypadku nieudanego logowania do e-commerce zostaje zapisana w bazie informacja o takiej próbie logowania. Dodatkowo przy poprawnym logowaniu danego użytkownika zostaje wyświetlona informacja o takim zdarzeniu w e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-105
Historia logowania
Opcja pozwalająca na wyświetlenie historii logowania do e-commerce. W historii pamiętane są zdarzenia związane z logowaniem oraz wylogowaniem użytkowników. Dodatkowo pamiętane są próby nieudanego logowania dla konta. Historia logowania dostępna jest w Panelu Administracyjnym zakładka WWW>>Historia logowania.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-106
Newsletter i kontakt mailowy z kontrahentem
Nowa funkcjonalność pozwalająca na wysyłanie wiadomości e-mail do kontrahentów, którzy zaznaczyli opcją newsletter. Dodano możliwość wysyłania wiadomości e-mail do użytkowników e-commerce z poziomu Panelu Administracyjnego zakładka kontrahenci.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-107
Wiadomości/powiadomienia SMS
W zakładce ustawienia Panelu Administracyjnego wprowadzono nowe ustawienie dla wysyłania wiadomości SMS. Funkcjonalność pozwala na wysyłanie wiadomości SMS do kontrahentów z zakładki kontrahenci w Panelu Administracyjnym. Dodatkowo w powiadomieniach istnieje możliwość skonfigurowania powiadomień poprzez SMS o zdarzeniach w e-commerce. W zakładce WWW dodano sekcję Logi SMS zawierającą informacje o każdym SMS-ie wysłanym z e-commerce oraz jego statusie. Lista obsługiwanych operatorów znajduje się w ustawieniach SMS. Dostępne w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia SMS.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-108
Informacja o wyłączonej dyrektywie short_open_tag w php.ini
Usprawnienie e-commerce wyświetlające komunikat w przypadku wyłączonej opcji short_open_tag w pliku php.ini. Do poprawnego działania e-commerce wymagane jest aby ta opcja była włączona.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-109
Mailowy formularz na stronie kontakt.php
Formularz pozwalający na wysłanie wiadomości e-mail do obsługi e-commerce bezpośrednio ze strony kontakt.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-110
Przypisz płatnika
Parametr włączający/wyłączający przypisywanie płatnika dla zamówień składanych przez kontrahentów w e-commerce. Określenie płatnika jest pobierane z kartoteki kontrahenta systemu RAKSSQL. Parametr dostępny w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia zamówień>>Przypisz płatnika.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-111
Edycja zamówień
Opcja umożliwiająca edycje zamówień przez mobilnych handlowców. Handlowiec może edytować złożone zamówienia do momentu podjęcia realizacji zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-112
Konto w bazie danych - użytkownik e-commerce.
Usprawniono zakładanie konta użytkownika w bazie danych. Nie jest już wymagane wpisywanie nowo tworzonego konta użytkownika oraz hasła dla bazy danych Firebird podczas konfiguracji bazy danych w e-commerce. E-commerce od niniejszej wersji będzie sam zakładał w/w konto.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-113
Wspólna numeracja kont odbiorców i dostawców
Uwzględnienie parametru firmy przy zakładaniu kontrahenta przez mobilnego handlowca.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-114
Opcje wydruków
Ustawienia pozwalające określić czy na wydrukach faktur, zamówień i ofert mają być widoczne zdjęcia towarów.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-115
Zbiorcze dodawanie pozycji do koszyka
Funkcjonalność pozwalająca na zbiorowe dodawanie pozycji do koszyka. Operacja odbywa się poprzez wpisanie ilości dla każdego towaru z poziomu katalogu i zatwierdzeniu. Po zatwierdzeniu wszystkie pozycji posiadające ilość większą od 0 będą włożone do koszyka. Opcja dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia wyświetlania towaru .
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-116
Wyświetlaj tylko grupy dowolne
Opcja pozwalająca na wyłączne wyświetlanie grup dowolny z drzewa grup RAKSSQL. Dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia wyświetlania e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-117
Oferty
Funkcjonalność pozwalająca na tworzenie ofert dla klienta. Oferty są zapamiętywane w CRM RAKSSQL. Istnieje możliwość przekształcenia oferty w zamówienie. Oferty dostępne są w menu klienta B2B oraz menu Mobilnego Handlowca.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-118
Oznaczenie ustawień Panelu Administracyjnego
W Panelu Administracyjnym zostały wprowadzone oznaczenia ustawień dla poszczególnych modułów e-commerce. Oprócz oznaczenia modułów, najważniejsze sekcje ustawień (te które należy uzupełnić przy instalacji) zostały wyróżnione pogrubioną czcionką.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-119
Wyświetlanie czasu generowania strony
Parametr pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie czasu generowania strony.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-120
Pokazuj wagę towaru w kartotece
Parametr pozwala na wyświetlenie wagi towaru podczas przeglądania kartoteki towarowej. Dostępny w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia >> Ustawienia wyświetlania towaru.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
2 z 2
powiadomienia SMS, centrum SMS

Każdy z modułów RAKSSQL e-commerce może być skonfigurowany z usługą powiadamiania klientów o operacjach związanych z zamówieniami przez krótkie wiadomości tekstowe SMS na telefon komórkowy. W Panelu Administracyjnym dodaliśmy opcję bezpośredniego wysyłania SMS'ów do kontrahenta. Powiadomienia mogą być skonfigurowane z dedykowaną platformą do masowego wysyłania SMS lub z telefonem w sieci PLAY.

Płatności on-line, platnosci.pl
Platnosci.pl - to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę.

Główna | Do góry | Powrót | Kontakt | Zamówienie | Logowanie dla partnerów | Mapa witryny | Forum
Copyright © 2007-09 Solution-4u.com, rakssql.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.
| Psychoterapia | Firebird | Ec2
solution-4u.com raksSQL