e-commerce dla systemu RAKSSQL
Demo on-line
RAKSSQL e-commerce pudełko góra
RAKSSQL e-commerce pudełko2.5.227

Numer Etykieta Typasc
EC-211
Przełączanie pomiędzy grupami towarowym
Naprawiono błąd, który występował przy przełączaniu się pomiędzy grupami towarowymi podczas hurtowego przypisywania parametrów i załączników.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-212
Błąd: violation of FOREIGN KEY constraint "GM_ZKPOZ_RODZAJRABATU_FK" on table "GM_ZKPOZ"
Naprawiono błąd violation of FOREIGN KEY constraint "GM_ZKPOZ_RODZAJRABATU_FK" on table "GM_ZKPOZ" który pojawiał się przy zamawianiu towarów objętych oferta promocyjną.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-213
System uprawnień dla mobilnych handlowców
Naprawa błędu polegającego na braku dostępu do cen zakupu dla mobilnego handlowca podczas finalizacji zamówienia niezależnie od posiadanych uprawnień. Przy próbie wyświetlenia ceny zakupu system zwracał komunikat "Brak uprawnień do wykonania akcji". Obecnie taki komunikat jest zwracany gdy handlowiec faktycznie nie ma uprawnień do podglądu cen zakupu.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-215
Błąd: Dynamic SQL Error SQL error code = -303 arithmetic exception, numeric overflow, przy rejestracji w e-commerce
Błąd występował przy dokonywaniu rejestracji z włączoną opcją potwierdzenia, a użytkownik rejestrujący się podał adres e-mail o długości ponad 30 znaków. Pole odpowiadające za przechowywanie adresu e-mail zostało zwiększone do 60 znaków.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-217
Źle wyświetlany czas zalogowania użytkownika w systemie [ADMIN]
W Panelu Administracyjnym e-commerce podczas przeglądania historii logowania system źle wyświetlał czas zalogowania użytkownika. Czas zalogowania był mniejszy od minuty. Błąd naprawiono, obecnie jest wyświetlany właściwy czas przez jaki użytkownik pracował w systemie.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-224
Numeracji kont FK – mobilni handlowcy
Naprawiono numerację kont FK kontrahentów dodawanych przez mobilnego handlowca. W przypadku ustawionego parametru kolejnego numeru konta FK kontrahenta w parametrach firmy numer konta FK był generowany o jeden większy od zapisanego w parametrach. W konsekwencji podczas dodawania kontrahenta z RAKSSQL występował błąd powielenia konta FK kontrahenta.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-201
Sondy
Dodano możliwość definiowania sond/ankiet w e-commerce z dowolną liczba odpowiedzi. Opcja dostępna w Panelu Administracyjnym sekcja WWW.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-202
Zakodowanie haseł w bazie danych
Hasła przechowywane w bazie danych zostały zakodowane. W wersjach wcześniejszych hasła były przechowywane w postaci jawnej. W przypadku zapomnienia hałas do konta przez użytkownika opcja przypomnienia hasła będzie generować nowe hasło i przesyłać je na adres e-mail użytkownika.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-203
Menu towarów w e-commerce na podstawie grupy dowolnej
Funkcjonalność pozwalająca na określenie grupy towarowej – w sekcji grup dowolnych – z której ma być prezentowane drzewo grup towarów na witrynie. Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość zbudowania dowolnego menu dla e-commerce bez potrzeby prezentacji/ujawniania grup podstawowych oraz pozostałych grup dowolnych poza wybraną. Funkcjonalność dostępna w Panelu Administracyjnym sekcja Ustawienia wyświetlania e-commerce >>Kategorie na stronie wyświetlaj z podgrupy drzewa grup dowolnych.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-205
Domyślny katalog szablonów SMARTY
Dodano domyślny katalog szablonów SMARTY znajdujący się w katalogu include/templates. W przypadku braku jakiegokolwiek pliku w szablonie ustawionym jako obowiązujący zostanie wczytany plik z ścieżki domyślnej. Wprowadzenie powyższej zmiany pozwoli nowo dodawanym plikom szablonów działać z szablonami utworzonymi wcześniej.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-207
Parametr "Realizuj całość"
Dodano parametr "Realizuj całość" w ustawieniach zamówień. Parametr dostępny jest w Panelu Administracyjnym sekcja Ustawienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-208
Konfiguracja w zależności od domeny z której nastąpiło wejście do e-commerce
Funkcjonalność umożliwiająca definicję konfiguracji w zależności od adresu z którego nastąpiło wywołanie. Pozwala na różne konfigurację np. przy korzystaniu z tego samego serwera ale różnych serwerów wirtualnych/domen – jedno wywołanie może pochodzić z adresu b2b.adresinternetowy.pl natomiast drugie z adresu e-sklep.adresinternetowy.pl. Istotnym jest zapisanie konfiguracji z taką samą nazwą jak adres domenowy danej konfiguracji. Funkcjonalność dostępna jest w Panelu Administracyjnym sekcja Ustawienia>>Ustawienia administratora>>Konfiguracja w zależności od domeny.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-214
Kod dokumentu zamówień przy zakładaniu konta mobilnego handlowca
Możliwość przypisania wybranego kodu dokumentu zamówień dla mobilnego handlowca przy zakładaniu konta w e-commerce. Każde założone konto może mieć odrębny kod zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-219
Kopiowanie kontrahentów do grup dowolnych [ADMIN]
W Panelu Administracyjnym sekcja Kontrahenci została dodana możliwość kopiowania kontrahentów z grupy podstawowej do grup dowolnych.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-221
Zerowanie godziny w dacie/czasie rejestracji zamówienia
Parametr pozwalający na zerowanie godziny rejestracji zamówienia. Po zaznaczeniu parametru wszystkie rejestrowane zamówienia będą miały godzinę rejestracji= 00:00:00:00. W chwili obecnej zamówienia zapisywane w RAKSSQL posiadają taki zapis. Parametr dostępny jest w Panelu Administracyjnym sekcja Ustawienia>>Ustawienia zamówień>>Zeruj godzinę w dacie rejestracji zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-222
Dokumenty w formacie pdf
Została dodana możliwość pobrania/wydrukowania dokumentów w formacie pdf publikowanych w e-commerce – zamówienia, faktury, oferty.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-223
Rejestracja e-commerce
Wprowadzono obowiązkową rejestrację licencji e-commerce w przeciągu 60 dni od daty wczytania licencji. Rejestracji dokonuje się z poziomu Panelu Administracyjnego sekcja Start.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-225
Optymalizacja e-commerce
W Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia dodano nową sekcję – Optymalizacja e-commerce. Optymalizacja pozwala na przyśpieszenie generowania podstron e-commerce. Przyśpieszenie pracy e-commerce polega na cache'owaniu poszczególnych elementów systemu.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-227
Wyświetlanie stanu towarów z wybranych magazynów
Funkcjonalność pozwalająca na umożliwienie wybrania magazynów z których będzie wyświetlany stan towaru w e-commerce. Funkcjonalność dostępna w Panelu Administracyjnym sekcja Ustawienia>>Opcje wyświetlania e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-204
Informacja o pakiecie serwisowym [ADMIN]
W Panelu Administracyjnym sekcja Start została dodana informacja o terminie ważności pakietu serwisowego na e-commerce. W przypadku zakupu pakietu serwisowego na system RAKSSQL należy zwrócić uwagę czy został zaktualizowany pakiet serwisowy e-commerce. W przypadku braku ważności pakietu serwisowego dla e-commerce należy złożyć stosowne zamówienie w firmie RAKS na nowy plik licencyjny dla e-commerce zawierający aktualny pakiet serwisowy.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
2 z 2
powiadomienia SMS, centrum SMS

Każdy z modułów RAKSSQL e-commerce może być skonfigurowany z usługą powiadamiania klientów o operacjach związanych z zamówieniami przez krótkie wiadomości tekstowe SMS na telefon komórkowy. W Panelu Administracyjnym dodaliśmy opcję bezpośredniego wysyłania SMS'ów do kontrahenta. Powiadomienia mogą być skonfigurowane z dedykowaną platformą do masowego wysyłania SMS lub z telefonem w sieci PLAY.

Płatności on-line, platnosci.pl
Platnosci.pl - to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę.

Główna | Do góry | Powrót | Kontakt | Zamówienie | Logowanie dla partnerów | Mapa witryny | Forum
Copyright © 2007-09 Solution-4u.com, rakssql.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.
| Psychoterapia | Firebird | Ec2
solution-4u.com raksSQL