e-commerce dla systemu RAKSSQL
Demo on-line
RAKSSQL e-commerce pudełko góra
RAKSSQL e-commerce pudełko2.3.112

Numer asc Etykieta Typ
EC-101
Szablon mobile
Nowy szablon wyglądu e-commerce. Zmianę aktualnie wyświetlanego szablonu doknuje się w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia wyświetlania e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-102
Podgląd cen zakupu oraz ilości w dostawie
Opcja umożliwia podgląd cen zakupu oraz ilości towaru dostępnego w danej cenie. Opcja dostępna jest w koszyku oraz przy finalizowaniu zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-103
Zarządzanie kartoteką kontrahenta
Funkcjonalność pozwala na zarządzanie kartoteką kontrahenta za pomocą konta Mobilnego Handlowca. Mobilny Handlowiec ma możliwość wprowadzania nowych kontrahentów, wglądu w kartotekę, edycję danych kontrahenta.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-104
Przeglądanie faktur kontrahenta
Opcja pozwalająca na przeglądanie faktur kontrahenta.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-105
Przeglądanie zamówień kontrahenta
Opcja pozwalająca na przeglądanie zamówień kontrahenta.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-106
Przeglądanie rozrachunków kontrahenta
Opcja pozwalająca na przeglądanie rozrachunków kontrahenta.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-107
Wybór domyślnego magazynu z którym pracuje Mobilny Handlowiec
Wprowadzona została możliwość wyboru magazynu dla konta Mobilnego Handlowca. Opcja dostępna w profilu Mobilnego Handlowca – Moje dane>>Ustawiania.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-108
Szczegóły zamówień kontrahenta
Podgląd informacji dotyczących danego zamówienia. Opcja dostępna w zamówieniach – zakładka info zawiera informacje o szczegółach złożonego zamówienia (osoba składająca zamówienie, data i czas), postęp realizacji zamówienia, informacje o osobie realizującej zamówienie wraz z możliwością kontaktu – e-mail, uwagi odnośnie realizacji zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-109
Załączniki w kartotece kontrahenta
Została dodana możliwość wprowadzania alarmów w kartotece kontrahenta. Alarmy wprowadzone z poziomu e-commerce działają zarówno pod e-commerce jak i RAKSSQL. Wszystkie alarmy w kartotece kontrahenta wprowadzone w RAKSSQL pojawiają się także w e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-110
Alarmy w kartotece kontrahenta
Została dodana możliwość wprowadzania alarmów w kartotece kontrahenta. Alarmy wprowadzone z poziomu e-commerce działają zarówno pod e-commerce jak i RAKSSQL. Wszystkie alarmy w kartotece kontrahenta wprowadzone w RAKSSQL pojawiają się także w e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-111
Wybór ceny przy finalizowaniu zamówienia
Opcja dająca możliwość dla kont Mobilnych Handlowców zmiany ceny przy finalizowaniu zamówienia dla klienta. Wybór ceny odbywa się według słownika cen w RAKSSQL.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-112
Rabat przy finalizowaniu zamówienia
Opcja dająca możliwość wyboru rabatu przy finalizowaniu zamówienia dla Mobilnych Handlowców. Rabaty pobierane są ze słownika systemu RAKSSQL.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
powiadomienia SMS, centrum SMS

Każdy z modułów RAKSSQL e-commerce może być skonfigurowany z usługą powiadamiania klientów o operacjach związanych z zamówieniami przez krótkie wiadomości tekstowe SMS na telefon komórkowy. W Panelu Administracyjnym dodaliśmy opcję bezpośredniego wysyłania SMS'ów do kontrahenta. Powiadomienia mogą być skonfigurowane z dedykowaną platformą do masowego wysyłania SMS lub z telefonem w sieci PLAY.

Płatności on-line, platnosci.pl
Platnosci.pl - to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę.

Główna | Do góry | Powrót | Kontakt | Zamówienie | Logowanie dla partnerów | Mapa witryny | Forum
Copyright © 2007-09 Solution-4u.com, rakssql.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.
| Psychoterapia | Firebird | Ec2
solution-4u.com raksSQL