e-commerce dla systemu RAKSSQL
Demo on-line
RAKSSQL e-commerce pudełko góra
RAKSSQL e-commerce pudełko2.6.227

Numer asc Etykieta Typ
EC-100
Sprawdzenie licencji podczas upgrade'u e-commerce
Podczas aktualizacji RAKSSQL e-commerce nie była sprawdzana data ważności pakietu serwisowego. Dotychczas system po aktualizacji dostosowywał bazę danych do najnowszej wersji e-commerce - dobywa się to przy pierwszym uruchomieniu Panelu Administracyjnego (po aktualizacji). W trakcie wspomnianego procesu aktualizacji baz danych nie był sprawdzany pakiet serwisowy - mogło dojść do aktualizacji do wersji, która nie będzie poprawnie działała z powodu nieaktualnego pakietu serwisowego.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-101
System banerów wyświetlanych w e-commerce
Został dodany moduł definiowania banerów reklamowych wyświetlanych w e-commerce. Istnieje możliwość zdefiniowania liczby odsłoń danego baneru, adresu url na jaki ma być przekierowany użytkownik po kliknięciu w baner oraz okresu w jakim dany baner ma być wyświetlany. Dla każdego baneru dostępne są statystyki kliknięć i wyświetleń dla klientów e-commerce. Moduł dodatkowo licencjonowany.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-60
Naprawa błędu występującego przy próbie zalogowania się do Panelu Administracyjnego jako użytkownik allegro
Naprawiono błąd występujący przy próbie zalogowania się do Paneli Administracyjnego jako użytkownik uprawniony do korzystania z funkcjonalności allegro. Wyświetlał się komunikat o błędzie: Wywołanie funkcji doQuerySysStatus się nie powiodło. Zwrócony komunikat o błędzie: HTTP Error Fetching http headersc.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-61
Wyświetlanie klientom B2B towarów, które mają przypisane w kodach alternatywnych
Została dodana możliwość wyświetlania klientom B2B tylko tych towarów, którym została przypisana indywidualna cena w kodach alternatywnych dla danego klienta. Opcja dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia sekcja Ustawienia wyświetlania e-commerce>>Dla klientów B2B wyświetlaj tylko towary przypisane do kontrahenta w kodach alternatywnych. Parametr daje możliwość zmian cen oraz rodzaju asortymentu wyświetlanego klientom B2B bez konieczności zmian cenników w RAKSSQL.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-63
Stale rosnąca liczba osób online w e-commerce
Naprawiono błąd występujący przy próbie usunięcia nieaktywnych sesji z bazy danych: Warning: ibase_query() [function.ibase-query]: lock conflict on no wait transaction in /data/projects/raks.solution-4u.com/htdocs/include/session.php on line 25. Błąd związany z istnieniem w bazie danych niezatwierdzonej transakcji. Tworzenie nowych sesji nie pozwalało na usunięcie starych transakcji i tym samym liczba osób on-line stale wzrastała.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-65
Błąd pobierania parametrów towarów
W katalogu produktów nie były pobierane pobierane wszystkie parametry towaru. Błąd został usunięty.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-67
Na liście aukcji brak liczby osób obserwujących aukcje
Na liście aukcji nie brak liczby osób obserwujących aukcje
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-70
Błąd w wyświetlaniu rozrachunków kontrahenta w platformie B2B
Podczas przeglądania listy rozrachunków kontrahenta B2B e-commerce źle pokazywał status rozrachunków. W kolumnie odpowiadającej za wyświetlanie statusu znaczenia były odwrócone tj. rozliczone były pokazywane jako nierozliczone i na odwrót.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-71
Oferty w platformie B2B - błąd menu
W trakcie przeglądania zakładki oferty w menu użytkownika B2B, e-commerce pokazywał je menu mobilnego handlowca. Błąd naprawiono.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-74
Błąd z sesją
Naprawiono błąd występujący podczas logowania do e-commerce: The session id contains illegal characters
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-77
Parametr wyświetlania opisu
Dodano parametr "KAT_Z_OPISEM" odpowiedzialny za wyświetlanie opisu towaru na liście w katalogu towarów. Parametr dostępny w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia >> Optymalizacja e-commerce >> Wyświetlaj opis towarów na liście w katalogu. W szablonie katalogu dostęp do opisu towaru możemy uzyskać wykorzystując następujący zapis: {$towary[i].UWAGI_STR}
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-78
Udostepnienie klientom e-commerce możliwości przeglądania wirtualnych systemów plików
Możliwość dodania wirtualnego systemu plików z poziomu panelu administracyjnego i skonfigurowanie go do wyświetlania dla klientów e-commerce. Mamy możliwość określenia filtru dla rozszerzeń plików które mają się w danym zasobie wyświetlać, a dla obrazków i dokumentów pdf istnieje możliwość nałożenia znaku wodnego na plik.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-79
Możliwość definiowania jednostek miary z poziomu e-commerce
W Panelu Administracyjnym zakładka słowniki, sekcja Słowniki RAKS została dodana opcja przeglądania, dodawania, edycji oraz usuwanie jednostek miary programu RAKSSQL.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-80
Zarządznie rodzajami rabatów
W Panelu Administracyjnym zakładka Słowniki, sekcja Słowniki programu Raks została dodana opcja "Rodzaje rabatów". Po wybraniu tej opcji istnieje możliwość zdefiniowania nowego rodzaju rabatu jak również zarządzanie już istniejącymi.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-81
Słownik rodzajów cen w panelu administracyjnym e-commerce
W Panelu Administracyjnym zakładka Słowniki w sekcji Słowniki programu Raks została dodana opcja "Rodzaje cen". Po wybraniu tej opcji istnieje możliwość zdefiniowania nowej ceny jak również zarządzanie już istniejącymi.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-82
Błąd pobierania ceny dla wyprzedaży i promocji
Naprawiono błąd występujący w katalogu produktów dla towarów przypisanych do grup wyprzedaż/promocja. Błąd polegał na niepobieraniu ceny. Właściwa cena była prezentowana na karcie produktu.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-83
Źle przeliczane ceny w koszyku
Naprawiono błąd przeliczania cen w koszyku. W trakcie obsługi koszyka zawierającego towary posiadające ceny promocyjne oraz nieobjęte cenami promocyjnymi po wciśnięciu przycisku przelicz oba towary były przeliczane według cen promocyjnych (w przypadku kiedy pierwszy towar był w cenie promocyjnej). Zdarzenie to występowało w zależności od kolejności towarów dodawanych do koszyka, a następnie przeliczanych w samym koszyku.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-84
Optymalizacja zapytań dotyczących pobrania ceny pojedynczego towaru
Została zoptymalizowane ilość zapytań, które pobierają cenę produktu z ilości kilkunastu zapytań na jedno. Po optymalizacji obciążenie bazy danych zostało ograniczone do minimum - dotyczy przeglądania kartoteki towarów/produktów z poziomu e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-85
Błąd wyświetlania towarów
E-commerce źle wyświetlał towary w katalogu. Wyświetlane były wszystkie towary z kartoteki zamiast zdefiniowanych w cenniku wykorzystywanym przez e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-86
Bład: Call to undefined method RaksZamowienieClass::pozycja_save()
Naprawiono błąd występujący przy zapisie zamówienia jeżeli wybrany sposób dostawy doliczał koszt usługi (np. dostawy) do zamówienia. Komunikat zgłaszający błąd: Fatal error: Call to undefined method RaksZamowienieClass::pozycja_save() in /class/DocClass.php on line 1039.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
2 z 2
platforma B2B, e-commerce

Wymiana relacji biznesowych pomiędzy partnerami za pośrednictwem sieci oraz nowoczesnych aplikacji i systemów w dzisiejszych czasach stała się standardem. Chcąc być bliżej klienta/partnera, być bardziej otwartym na jego potrzeby dajemy narzędzie pozwalające "nie zamykać hurtowni". Moduł B2B jest nowoczesnym oprogramowaniem pozwalającym na udostępnienie części systemu RAKSSQL klientom firmy. Zastosowanie B2B pozwala na prowadzenie relacji biznesowych w trybie 24 godzin na dobę przez 365 dni w roku.

Płatności on-line
Platnosci.pl - to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę.

Główna | Do góry | Powrót | Kontakt | Zamówienie | Logowanie dla partnerów | Mapa witryny | Forum
Copyright © 2007-09 Solution-4u.com, rakssql.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.
| Psychoterapia | Firebird | Ec2
solution-4u.com raksSQL