e-commerce dla systemu RAKSSQL
Demo on-line
RAKSSQL e-commerce pudełko góra
RAKSSQL e-commerce pudełko2.6.325

Numer asc Etykieta Typ
EC-102
Parametr włącz/wyłącz zapisywanie zadań do zamówienia
Możliwość włączenia lub wyłączenia automatycznego zapisywania zadań do zamówień dodawanych z e-commerce. W chwili obecnej do każdego zamówienia jest automatycznie tworzone zadanie.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-103
Błąd dodawania towaru do koszyka posiadającego zdefiniowane cechy w RAKSSQL
Naprawiono błąd dotyczący towarów, które miały zdefiniowaną cechę w programie RAKSSQL, nie można było ich dodać do koszyka.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-104
Parametr - wyłączenie numeracji kont FK dla klientów e-sklep
Dodano możliwość wyłączenia numeracji kont FK dla nowo tworzonych kont/rejestracji w e-sklepie. Parametr dostępny w Panelu Administracyjny, zakładka ustawienia, sekcja rejestracja, opcja: "Brak numeracji kont FK dla kontrahentów zarejestrowanych w e-commerce".
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-105
Powiadomienie o zmianie danych przez użytkownika
Każdy użytkownik e-commerce, zgodnie z postanowieniami regulaminu ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Użytkownik może zgłosić żądanie zmiany danych, a sama zmiana odbywa się przez obsługę firmy o fakcie żądania zmiany danych obsługa informowana jest przez alarm w kartotece kontrahenta. Dla usprawnienia procesu zmiany danych (przede wszystkim zmniejszenie opóźnienia w procesie zmiany) zostały dodane możliwości powiadomień obsługi przez e-mail lub CRM w RAKSSQL.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-106
Brak możliwości wczytania pakietu serwisowego
W poprzednich wersjach e-commerce występował błąd związany z aktualizacją e-commerce do nowszej wersji - nieuprawnionej do aktualizacji (wygaśnięcie pakietu serwisowego). Błąd polegał na braku możliwości wczytania aktualnego pakietu serwisowego w Panelu Administracyjnym. Obecna wersja e-commerce nie zezwoli na przeprowadzenie aktualizacji dla licencji, która nie posiada aktualnego pakietu serwisowego. Dodana została możliwość wczytania pliku aktualnego pliku licencyjnego podczas procesu aktualizacji e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-107
Błąd zaokrąglania ceny do 5 i 9 jeżeli cena towaru jest zerowa
Naprawiono błąd występujący w przypadku gdy w Panelu Administracyjnym było włączone zaokrąglanie ceny do 5 i 9, a cena towaru była zerowa e-commerce zaokrąglał cenę towaru do 5.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-108
Wyświetlanie strony z informacją o towarze który ma zerową cenę
Naprawiono błąd wyświetlania towarów z zerową cena. Dotyczyło to towarów, które znalazły się w cenniku zaznaczonym do wyświetlania w e-commerce i miały cenę zerową. W obecnej wersji wyświetlany jest komunikat o treści: "Informacja o tym towarze nie jest dostępna".
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-109
Błąd w zapisie międzynarodowego formatu numeru telefonu
Naprawiono błąd występujący podczas podawania numeru telefonu w formacie międzynarodowym. E-commerce nie akceptował następującego formatu zapisu np.: +48.857489730
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-110
Błąd bazy danych przy potwierdzaniu zamówienia
Naprawiono błąd występujący przy potwierdzaniu zamówienia składanego w e-commerce bez założonego konta. W trakcie próby potwierdzenia występował nieznany błąd bazy danych, co powodowało brak możliwości złożenia zamówienia w taki sposób. Problemem był zapis zadania dodawanego równocześnie z zamówieniem.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-111
Automatyczne blokada konta kontrahenta po rejestracji - parametr
Parametr z możliwością włączenia automatycznej blokady kont kontrahentów po rejestracji. Możliwość wyboru zablokowania kont firmowych lub klientów indywidualnych rejestrujących się w systemie. Kontrahenci zarejestrowani z blokadą nie mają możliwości dokonywania zakupów. Blokadę kontrahenta można zdjąć z poziomu RAKSSQL. Parametr dostępny w Panelu Administracyjnym zakładka ustawienia, sekcja rejestracja, opcja: Automatyczna blokada kontrahenta po rejestracji.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-112
Rozbudowa systemu obsługi bannerów - banner w górnej części e-commerce
Została rozszerzona funkcjonalność systemu obsługi bannerów reklamowych. Dodano możliwość umieszczania bannera w nagłówkowej części witryny.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-113
Opcja pozwalająca na filtrowanie zamówień z Allegro
Nowa opcja pozwalająca na filtrowanie zamówień złożonych z serwisu Allegro w RAKSSQL. W ustawieniach Allegro została dodana możliwość wpisania kodu dokumentu oraz identyfikatora użytkownika dla zamówień składanych z Allegro. Zdefiniowanie kodu/identyfikatora pozwala na filtrowanie zamówień po wcześniej zadeklarowanych kryteriach (kodzie/identyfikatorze).
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-114
Domyślne sortowanie produktów w katalogu e-commerce
Dodano parametr określający po czym ma się odbywać domyślne sortowanie. W przypadku braku wyboru kryterium sortowania e-commerce sortuje towary/produkty w katalogu po nazwie towaru. Parametr dostępny w Panelu Administracyjnym, zakładka ustawienia, sekcja: Ustawienia wyświetlania e-commerce, opcja: Domyślne sortowanie w katalogu produktów.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-115
Dostosowanie e-commerce do wersji RAKSSQL 2010.4.4.876
Dostosowano e-commerce do współpracy z RAKSSQL w wersji 2010.4.4.876.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-116
Naprawa błędu: invalid assignment left-hand side o_promo.attr('value') = id przy wyborze grupy promocji
Naprawiono błąd występujący przy wyborze grupy dowolnej dla promocji i wyprzedaży. W Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia w sekcji Ustawień dla promocji i wyprzedaży z drzewka grup dowolnych nie można było wybrać/zmienić grupy dla promocji w e-commerce. Występował błąd: invalid assignment left-hand side o_promo.attr('value') = id ;
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-117
Parametr - Grupa logowania
Nowy parametr pozwalający na określenie dowolnej grupy w kartotece kontrahenta systemu RAKSSQL uprawnionej do logowania w e-commerce. Po ustawieniu parametru, tylko użytkownicy przypisani do wybranej grupy dowolnej będą uprawnieni do logowania w e-commerce. Parametr nie działa w przypadku kont mobilnych handlowców. Dostępny jest w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia, sekcja Ustawienia rejestracji.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-118
Nowy szablon e-commerce o nazwie default
Opracowano nowy szablonu do e-commerce o nazwie default, który jest dostępny razem z niniejszą wersją dystrybucyjną.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-119
Przeniesienie komunikatów/tekstów e-commerce do bazy danych
Została dodana obsługa komunikatów/tekstów systemowych wyświetlanych w e-commerce. Wszystkie komunikaty zostały przeniesione do bazy danych systemu. Przeniesienie komunikatów/tekstów umożliwia ich modyfikację według własnych potrzeb. Edycja komunikatów/tekstów dostępna jest w Panelu Administracyjnym >>zakładka www >> sekcja: Teksty e-commerce i komunikaty systemowe.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-120
Ujednolicenie procesu pobierania pozycji dla dokuemntów: zamówien, faktur i ofert
Został ujednolicony proces pobierania informacji o pozycjach dokumentów wyświetlanych w e-commerce. Oprócz podstawowych danych zapisanych przy pozycji dokumentu pobierane są cechy towaru, opis, zdjęcie, jednostka itp. Dodatkowo zostały wprowadzone te same nazwy pól pozycji dla takich danych ilość zamawianego kupowanego towaru (pole ILOSC), cen towaru (pola WAL_CENA_NETTO, WAL_CENA_BRUTTO, PLN_CENA_NETTO, PLN_CENA_BRUTTO)oraz wartości pozycji (pola: PLN_WARTOSC_NETTO, PLN_WARTOSC_BRUTTO, WAL_WARTOSC_NETTO, WAL_WARTOSC_BRUTTO), którymi można posługiwać się w szablonach niezależnie od typu dokumentu.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-121
Możliwość pozostawienia pustego domyślnego sposobu zapłaty za zamówienie w ustawieniach zamówień e-commerce
Usprawniono konfigurację e-commerce w zakresie ustawień zamówień. Dotychczas należało wybrać domyślny sposób zapłaty za zamówienie, który podpowiadał się klientowi podczas finalizacji zamówienia. W obecnej wersji wybór domyślnego sposobu zapłaty jest opcjonalny i przy finalizacji zamówienia nie będzie się podpowiadał żaden sposób zapłaty, chyba że klient ma przypisany sposób zapłaty w kartotece RAKSSQL.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
2 z 2
google, sitemap, analytics, page rank,

RAKSSQL e-commerce posiada możliwość konfiguracji współpracy z Google Analytics, dodatkowo wyposażyliśmy e-commerce w kilka przydatnych narzędzi takich jak: sitemap, pagerank. Osoby w przedsiębiorstwach zajmujące się handlem elektronicznym (prowadzący e-sklep, administrujący platformami biznesowymi B2B) cenią sobie prowadzenie rzetelnych statystyk w oparciu o profesjonalne narzędzia. Niewątpliwie takim narzędziem jest Google Analytics.

Główna | Do góry | Powrót | Kontakt | Zamówienie | Logowanie dla partnerów | Mapa witryny | Forum
Copyright © 2007-09 Solution-4u.com, rakssql.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.
| Psychoterapia | Firebird | Ec2
solution-4u.com raksSQL