e-commerce dla systemu RAKSSQL
Demo on-line
RAKSSQL e-commerce pudełko góra
RAKSSQL e-commerce pudełko2.3.040

Numer asc Etykieta Typ
EC-021
Informacje o błędach zapisywane w bazie danych
Opcja służy do włączenia lub wyłączenia zapisu błędów do bazy danych. W trybie wyłączonym wszystkie ewentualne błędy występujące w aplikacji e-commerce są pokazywane na ekranie. Opcja dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia administratora.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-022
Mapa witryny
Nowy plik szablonu SMARTY zawierający mapę witryny. Nazwa szablonu: mapa_strony.tpl. Dostępny jest w katalogu templates/{szablon}/smarty/mapa_strony.tpl.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-023
Kompilowanie szablonów SMARTY
Opcja umożliwiająca wymuszenie każdorazowego kompilowania szablonów SMARTY. Opcja dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia administratora.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-024
Sprawdzanie szablonów SMARTY
Opcja sprawdzająca datę modyfikacji szablonu SMARTY. Włączenie opcji powoduje każdorazowe sprawdzenie szablonu czy od ostatniej kompilacji nie nastąpiła żadna zmiana w pliku szablonu. Opcja dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia administratora.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-025
Konsola debugowania SMARTY
Włączenie lub wyłączenie konsoli debugowania pozwala na podgląd zmiennych, które mogą być użyte w aktywnym szablonie. Opcja przydatna dla projektantów szablonu, dostępna jest w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia administratora.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-026
Czyszczenie katalogu ze skompilowanymi szablonami
Opcja umożliwiająca skasowanie zawartości katalogu ze skompilowanymi szablonami SMARTY. Dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia administratora.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-027
Przyjazne adresy URL
Funkcjonalność pozwala włączyć wyświetlanie adresów w sposób akceptowany przez wyszukiwarki internetowe przy indeksowaniu witryny. Opcja dostępna w Panelu Administracyjnym zakładka Ustawienia>>Ustawienia administratora.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-028
Wyszukiwanie w polach index1, index2
Możliwość wyszukiwania towaru po polu index1 oraz index2. W polu standardowego szukania istnieje możliwość wpisania pierwszego lub drugiego indexu. Aplikacja automatycznie uwzględnia przeszukiwanie pól.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-029
Zapisywanie i wczytywanie koszyka
Funkcjonalność pozwala na zapis dowolnej zawartości koszyka do bazy danych oraz późniejszy jego odczyt. Dodatkowo posiada opcje zastępowania aktualnego koszyka, dołączenia zawartości wczytywanego koszyka do obecnego.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-030
Podgląd załączników z wykorzystaniem AJAX
Podgląd załączników dostępny z poziomu Zarządzania załącznikami – wyświetla zawartość plików tekstowych widocznych przy eksplorowaniu Wirtualnego systemu plików z wykorzystaniem AJAX.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-031
Zmiana danych użytkownika z wykorzystaniem alarmów
Możliwość zgłoszenia zmiany danych przez użytkownika e-commerce. Informacje o zmianie danych zostają odnotowane w systemie RAKSSQL jako alarm dla kontrahenta.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-032
Zarządzanie zamówieniami
Funkcjonalność pozwalająca na zarządzanie zamówieniami z poziomu systemu RAKSSQL. Do zarządzania zamówieniami wykorzystany został moduł CRM opcja ZADANIA, dodatkowo istnieje możliwość ustawiania stopnia zaawansowania realizowanego zamówienia przez pasek postępu realizacji zadania/zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-033
Informacje o zamówieniu
Podgląd informacji dotyczących danego zamówienia. Opcja dostępna w zamówieniach – zakładka info zawiera informacje o szczegółach złożonego zamówienia (osoba składająca zamówienie, data i czas), postęp realizacji zamówienia, informacje o osobie realizującej zamówienie wraz z możliwością kontaktu – e-mail, uwagi odnośnie realizacji zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-034
Przypomnienie hasła
Naprawa błędu występującego podczas próby wysłania zapomnianego hasła.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-035
Grupy towarowe (Panel Administracyjny)
Naprawa błędu polegającego na braku możliwości wyboru grup towarowych, które mają być wyświetlane w e-commerce.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-036
Brak zakładki info w zamówieniach kontrahentów
Dopracowanie szablonów wyświetlających zamówienia kontrahentów. Dodana została zakładka INFO dla wszystkich szablonów.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-037
Zamykanie okna przy wydruku zamówienia
Naprawa błędu przy wydruku zamówień - brak reakcji na przycisk zamknij przy wydruku zamówienia.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-038
Brak przycisków w wydruku faktury
Naprawa błędu braku przycisków w wydruku faktury – Mobilni Handlowcy (przyciski DRUKUJ/ZAMKNIJ)
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-039
Brak tła KOPIA
Naprawa - brak tła z napisem kopia w wydruku faktury.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
EC-040
Wyświetlanie opakowania zbiorczego
Naprawa/poprawienie czytelności wyświetlania pola opakowania zbiorczego.
E-sklep:
   
B2B:
   
Mobilni handlowcy
   
1 z 2
E-sklep, e-commerce dobry start

E-sklep jest podstawowym modułem aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL przeznaczonym do uruchomienia sklepu internetowego w oparciu o dane dostarczane przez RAKSSQL Sprzedaż. Moduł e-sklep posiada pełną integrację z systemem RAKSSQL danych odbywa się w trybie on-line. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania jakim jest RAKSSQL e-commerce użytkownik systemu ma możliwość prezentowania zawsze aktualnej oferty zarówno cenowej jak i asortymentowej. Potencjał, którego dostarcza sieć Internet w połączeniu z możliwościami systemu RAKSSQL stwarza firmom możliwość nieograniczonego czasowo zawierania transakcji, pozyskiwania klientów. Z naszymi rozwiązaniami firma może prowadzić działalność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Główna | Do góry | Powrót | Kontakt | Zamówienie | Logowanie dla partnerów | Mapa witryny | Forum
Copyright © 2007-09 Solution-4u.com, rakssql.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.
| Psychoterapia | Firebird | Ec2
solution-4u.com raksSQL